عرضه پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام دولت از طریق بورس انرژی

۲ سال پیش
عرضه پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام دولت از طریق بورس انرژی

مطابق اطلاعیه منتشر شده، این اوراق در دومرحله، هفته آخر مرداد ماه و در دو سررسید ۱۳ و ۱۷ ماهه منتشر خواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین