اتحادیه اروپا در حمایت از سازوکار مالی با ایران بیانیه داد

۳ سال پیش
اتحادیه اروپا در حمایت از سازوکار مالی با ایران بیانیه داد

تهران – ایرنا – اتحادیه اروپا روز دوشنبه سرانجام بیانیه مورد انتظار در حمایت از ساز و کار مالی با ایران را منتشر کرد.

منبع: ایرنا