استقراض از بانک مرکزی با شگرد جدید

۳ سال پیش
استقراض از بانک مرکزی با شگرد جدید

مجلس در حالی امروز (یکشنبه) در مصوبه ای بانک مرکزی را ملزم به پرداخت۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده به خزانه کرد که نه فقط سبب رشد پایه پولی و به دنبال آن افزایش تورم می شود بلکه با توجه به تراز منفی ارزی در سال جاری، به نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی است.

منبع: اقتصاد آنلاین