گزارش مدیرعامل ایمیدرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس

۳ سال پیش
گزارش مدیرعامل ایمیدرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از گزارش مدیرعامل ایمیدرو در خصوص حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در صنایع معدنی کشور خبر داد.

منبع: ایسنا