گزارش حوادث واژگونی اتوبوس علوم تحقیقات و مدرسه زاهدان برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده شد

۳ سال پیش
گزارش حوادث واژگونی اتوبوس علوم تحقیقات و مدرسه زاهدان برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده شد

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی‌های امروز در جلسه کمیسیون متبوع خود توضیح داد: دو گزارش حادثه مدرسه زاهدان و حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران جهت ارائه به صحن علنی مجلس آماده شد.

منبع: ایسنا