بررسی شرایط استفاده از تسهیلات مسکن دانشجویی در کمیسیون فرهنگی مجلس

۳ سال پیش
بررسی شرایط استفاده از تسهیلات مسکن دانشجویی در کمیسیون فرهنگی مجلس

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از بررسی شرایط استفاده از تسهیلات مسکن دانشجویان و طلاب متأهل و مجرد سخن گفت.

منبع: ایسنا