شرط وزیر پیشنهادی بهداشت برای اجرای طرح تحول سلامت

۳ سال پیش
شرط وزیر پیشنهادی بهداشت برای اجرای طرح تحول سلامت

وزیر پیشنهادی بهداشت، شرط اجرای طرح تحول سلامت را منوط به تصمیم مجلس برای در اختیار قرار دادن درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت دانست.

منبع: اقتصاد آنلاین