در شمال شهر کمتر به گوشت‌ نیاز است

۳ سال پیش
در شمال شهر کمتر به گوشت‌ نیاز است

دادستان تهران در خصوص ضروت مدیریت سهمیه‌های گوشت اختصاص یافته به فروشگاه‌ها گفت: در شمال شهر تهران کمتر به این گوشت‌ها نیاز است، اما شاهد توزیع بیشتر گوشت در این مناطق نسبت به فروشگاه‌های مستقر در جنوب شهر هستیم.

منبع: ایسنا