شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه تشکیل جلسه خواهد داد

۳ سال پیش
شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه تشکیل جلسه خواهد داد

اعضای شورای اسلامی شهر تهران تصمیم گرفتند به جای جلسه روز یکشنبه هفته آینده روز سه شنبه تشکیل جلسه بدهند.

منبع: ایسنا