بازدید رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در مصر از پنجاهمین نمایشگاه بین الملل کتاب قاهره

۳ سال پیش
بازدید رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در مصر از پنجاهمین نمایشگاه بین الملل کتاب قاهره

رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر ، با حضور در پنجاهمین نمایشگاه بین المللی قاهره، از برخی غرفه‌های ناشران مصری و خارجی شرکت کننده در این نمایشگاه بازدید کرد.

منبع: ایسنا