چالش‌های عمده سازمان نظام مهندسی تولید دانش بنیان است

۳ سال پیش
چالش‌های عمده سازمان نظام مهندسی تولید دانش بنیان است

تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:چالش‌های عمده سازمان نظام مهندسی کشاورزی شامل کندی در صدور مجوزها و پروانه های فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی، کندی جهت گیری در کشاورزی سالم، کشاورزی گلخانه ای، تولید دانش بنیان و پرورش ماهیان در قفس و فعالیت های برنامه ای است.

منبع: ایرنا