کارگروه سند الگوی پایه پیشرفت با موافقت نمایندگان تشکیل شد

۳ سال پیش
کارگروه سند الگوی پایه پیشرفت با موافقت نمایندگان تشکیل شد

تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل کارگروه سند الگوی پایه پیشرفت با حضور نمایندگان وزارت کشور، نیروی انتظامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با موافقت نمایندگان انجام شد.

منبع: ایرنا