اجرای الزامات FATF «شرط لازم» راه‌اندازی INSTEX نیست

۳ سال پیش
اجرای الزامات FATF «شرط لازم» راه‌اندازی INSTEX نیست

بر اساس متن بیانیه منتشر شده از سوی سه کشور اروپایی، آنها اجرای SPV را مشروط به اجرای ضوابط FATF توسط ایران نکرده‌اند.

منبع: اقتصاد آنلاین