«مهدی حاجتی» به شورای شهر شیراز برگشت

۳ سال پیش
«مهدی حاجتی» به شورای شهر شیراز برگشت

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از بازگشت «مهدی حاجتی» به شورای شهر شیراز خبر داد و از مساعدت و پیگیری رییس مجلس در این زمینه قدردانی کرد.

منبع: ایسنا