مجلس بررسی گرانی‌های اخیر را در دستور کار قرار دهد

۳ سال پیش
مجلس بررسی گرانی‌های اخیر را در دستور کار قرار دهد

یک نماینده مجلس از هیأت رئیسه مجلس درخواست کرد که جلسات دو روز آینده مجلس به صورت غیر علنی برای بررسی گرانی‌های اخیر برگزار شود.

منبع: اقتصاد آنلاین