انجمن نظارت در حال بررسی اعتراض کاندیداهای اتاق

۳ سال پیش
انجمن نظارت در حال بررسی اعتراض کاندیداهای اتاق

بررسی اعتراض نامزد‌های دور نهم انتخابات اتاق بازرگانی تهران، بعد از دبیرخانه هیات نظارت حالا به انجمن نظارت رسیده و این انجمن نیز تا هجدهم به اعتراضات رسیدگی خواهد کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین