توزیع عادلانه منابع و تصمیم‌سازی‌های کلان با سند جامع آمایش سرزمینی

۳ سال پیش
توزیع عادلانه منابع و تصمیم‌سازی‌های کلان با سند جامع آمایش سرزمینی

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه سند جامع آمایش سرزمینی در کشور تدوین نشده است، گفت: متأسفانه سند جامع آمایش سرزمینی هنوز تدوین نشده است در حالیکه می‌تواند ابزار مهمی برای تصمیم‌سازی در توسعه کلان و توزیع عادلانه منابع مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: ایسنا