نیروی هوایی ارتش در زمین گیر کردن دشمن بعثی نقش بی‌بدیلی ایفا کرد

۳ سال پیش
نیروی هوایی ارتش در زمین گیر کردن دشمن بعثی نقش بی‌بدیلی ایفا کرد

رییس دفتر مطالعات راهبردی و پژوهش‌های نظری نیروی هوایی ارتش، با بیان اینکه در سه ماه نخست دفاع مقدس، نیروی هوایی ارتش نقش تعیین کننده و بی بدیلی داشت، گفت: در این مدت ۱۱ میلیون پوند بمب روی سر دشمن ریخته شد تا توانستیم دشمن را در خاک خوزستان زمین‌گیر کنیم.

منبع: ایسنا