یک عضو ساف دلیل تشکیل دولت جدید فلسطین را اعلام کرد

۳ سال پیش
یک عضو ساف دلیل تشکیل دولت جدید فلسطین را اعلام کرد

دبیرکل جبهه مبارزه مردمی فلسطین در توضیح دلایل تشکیل دولت جدید فلسطین گفت: تصمیم تشکیل دولت جدید به دلیل به بن بست رسیدن آشتی با حماس گرفته شد.

منبع: ایسنا