چرایی تایید صلاحیت سیاحی برای حضور در انتخابات فدراسیون جودو

۳ سال پیش
چرایی تایید صلاحیت سیاحی برای حضور در انتخابات فدراسیون جودو

مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی از تأیید مدارک دبیر سابق فدراسیون جودو برای حضور در انتخابات خبر داد.

منبع: ایسنا