بدهی ۱۵۰۰میلیارد تومانی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

۳ سال پیش
بدهی ۱۵۰۰میلیارد تومانی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به بدهی ۶۳۴ میلیارد تومان دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به برنامه پنجم توسعه گفت: برای ۳ سال اخیر نیز حدود ۹۰۰ میلیارد تومان دولت باید به این صندوق پرداخت کند که در مجموع ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

منبع: اقتصاد آنلاین