مادورو پیشنهاد انتخابات زودهنگام پارلمانی را مطرح کرد

۳ سال پیش
مادورو پیشنهاد انتخابات زودهنگام پارلمانی را مطرح کرد

رئیس جمهوری ونزوئلا خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شد.

منبع: ایسنا