مطهری: اینستکس از نظر تلاش برای شکست سلطه دلار برای اروپا نافع است

۳ سال پیش
مطهری: اینستکس از نظر تلاش برای شکست سلطه دلار برای اروپا نافع است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ساز و کار مالی موسوم به ابزار حمایت از تبادلات تجاری (اینستکس) از نظر استقلال اروپا در مقابل آمریکا و از نظر تلاش برای شکست سلطه دلار برای اروپا، نافع است.

منبع: ایسنا