نامه رئیس شورا به"روحانی" برای کمک به مترو

۳ سال پیش
نامه رئیس شورا به

رئیس شورای شهرتهران طی نامه‌ای از رئیس جمهور کمک خواست تا مشکل بدهی انباشت شهرداری به شبکه بانکی در راستای تکمیل و تجهیز مترو رفع شود.

منبع: ایسنا