ذاکریان: مکانیسم مالی اروپا در مقایسه با تعهدات هسته‌ای ایران کفایت نمی‌کند

۳ سال پیش
ذاکریان: مکانیسم مالی اروپا در مقایسه با تعهدات هسته‌ای ایران کفایت نمی‌کند

یک استاد دانشگاه گفت: مکانیسم اخیری که از سوی اروپا اعلام شد نسبت به تعهداتی که ۱+۴ در برجام دارند در مقایسه با اجرای تعهدات هسته‌ای ایران کفایت نمی‌کند.

منبع: ایسنا