ادغام و تملیک؛ بررسی قوانین و مقررات

۳ سال پیش
ادغام و تملیک؛ بررسی قوانین و مقررات

مرکز آموزش جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور افزایش دانش تخصصی حسابداران رسمی از طریق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی در جهت وظایف قانونی و حرفه‌ای خود عمل می‌کند. در این راستا کتاب «ادغام و تملیک؛ بررسی قوانین و مقررات موجود» از سوی مرکز آموزش حسابداران رسمی منتشر شده است.

منبع: دنیای اقتصاد