افروغ: جای خادم و مخدوم عوض نشود

۳ سال پیش
افروغ: جای خادم و مخدوم عوض نشود

یک مدرس دانشگاه نسبت به افزایش فاصله بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی هشدار داد و تاکید کرد که نباید جای خادم و مخدوم عوض شود.

منبع: ایسنا