حضور فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی در جشنواره فیلم فجر

۳ سال پیش
حضور فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی در جشنواره فیلم فجر

رییس فراکسیون جوانان مجلس از حضور این فراکسیون در بخش تجلی اراده ملی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر خبر داد و گفت که قرار است برای اولین بار در جشنواره فیلم فجر بهترین فیلم در حوزه مسائل مرتبط با جوانان انتخاب و معرفی شود.

منبع: ایسنا