آشوری: توسعه کشور باید مبتنی بر توان اکولوژیک آن باشد

۳ سال پیش
آشوری: توسعه کشور باید مبتنی بر توان اکولوژیک آن باشد

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: طبیعی است در اجرای برنامه‌های توسعه کشور دچار خطاهای استراتژیک بودیم و این واقعیت تلخی است که به آن اذعان داریم، برای احیای محیط زیست کشور با این منطق که اجرای برنامه‌های توسعه کشور مبتنی بر توان اکولوژیک کشور باشد تاکید داشته باشیم.

منبع: ایسنا