دولت به تأمین اجتماعی ۱۸۳هزار میلیارد تومان بدهی دارد

۳ سال پیش
دولت به تأمین اجتماعی ۱۸۳هزار میلیارد تومان بدهی دارد

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت به‌عنوان بخشی از میراث گذشته به ‌صورت کارشناسی ۸۳ هزار میلیارد تومان و بر مبنای تورم ، ۱۸۳ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد.

منبع: اقتصاد آنلاین