با طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم مالک انرژی خواهند شد/ دولت بنزین را با قیمتی نزدیک به هیچ عرضه می‌کند

۳ سال پیش
با طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم مالک انرژی خواهند شد/ دولت بنزین را با قیمتی نزدیک به هیچ عرضه می‌کند

سیدمحمدصادق الحسینی در دومین کنفرانس حکمرانی در مورد سهمیه بندی بنزین سخنانی ایراد کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین