مجمع تشخیص مصلحت به دنبال مجلس سنا شدن نیست/ عملکرد ما در اقتصاد مورد قبول مردم نبوده است

۳ سال پیش
مجمع تشخیص مصلحت به دنبال مجلس سنا شدن نیست/ عملکرد ما در اقتصاد مورد قبول مردم نبوده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری ضمن تاکید بر تعامل بیشتر قوای سه‌گانه، ناهماهنگی بین فعالیت این سه قوه را موجب افزایش تاخیر در رسیدن به منافع ملی دانست.

منبع: اقتصاد آنلاین