جزییات پرداخت پاداش پایان سال کارمندان دولت +سند

۳ سال پیش
جزییات پرداخت پاداش پایان سال کارمندان دولت +سند

هیئت وزیران در مصوبه ای، رقم پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولت را که در بهمن ماه پرداخت خواهد شد، یک میلیون تومان اعلام کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین