منتفی شدن افزایش قیمت بنزین در سال جاری/ توپ افزایش قیمت‌۹۸؛ در زمین مجلسی‌ها

۳ سال پیش
منتفی شدن افزایش قیمت بنزین در سال جاری/ توپ افزایش قیمت‌۹۸؛ در زمین مجلسی‌ها

رییس دفتر رییس جمهور از متنفی شدن افزایش قیمت آن در سال جاری خبر دادو گفت : افزایش قیمت بنزین در سال آینده بستگی به تصمیم مجلس دارد.

منبع: اقتصاد آنلاین