آمادگی آستانه برای برگزاری رایزنی‌های سیاسی دو جانبه با تهران در آینده نزدیک

۳ سال پیش
آمادگی آستانه برای برگزاری رایزنی‌های سیاسی دو جانبه با تهران در آینده نزدیک

سفیر کشورمان در جمهوری قزاقستان با موختار تیلوبردی، معاون اول وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

منبع: ایسنا