میشل عون: تشکیل دولت جدید لبنان تجدید اعتماد به کشور است

۳ سال پیش
میشل عون: تشکیل دولت جدید لبنان تجدید اعتماد به کشور است

رئیس جمهوری لبنان در واکنش به تشکیل دولت جدید این کشور پس از گذشت چندین ماه تاکید کرد که تشکیل دولت جدید به مثابه اعتماد مجدد به کشور است.

منبع: ایسنا