چراغ سبز دولت برای سهمیه‌بندی بنزین

۳ سال پیش
چراغ سبز دولت برای سهمیه‌بندی بنزین

وزیر نفت با تاکید بر این‌که برای ساماندهی وضعیت سوخت در کشور راهی به جز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت وجود ندارد، اظهار کرد: افزایش قیمت سوخت تا میزانی که مردم تحمل کنند، منطقی است.

منبع: اقتصاد آنلاین