صرفاً افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و کارگران فایده ندارد؟

۳ سال پیش
صرفاً افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و کارگران فایده ندارد؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان اعتبار برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده را اعلام کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین