حمایت از تولید وسرمایه گذاران از اولویت‌های دولت است

۳ سال پیش
حمایت از تولید وسرمایه گذاران از اولویت‌های دولت است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حمایت از تولید و سرمایه گذاران از اولویت های دولت است بطوریکه رئیس جمهوری همواره بر حمایت همه جانبه از تولید تاکید ویژه ای دارند.

منبع: اقتصاد آنلاین