کاهش تأثیر پول‌های کثیف مهمترین مزیت استانی شدن انتخابات

۳ سال پیش
کاهش تأثیر پول‌های کثیف مهمترین مزیت استانی شدن انتخابات

یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به تشریح مزیت‌ها و معایت استانی شدن انتخابات مجلس پرداخت و کاهش تأثیر پول‌های کثیف در انتخابات را یکی از مزایای استانی شدن انتخابات مجلس دانست.

منبع: ایسنا