انتقاد از تبعیض در سپردن پژوهش‌های رشته تربیت‌بدنی به محققان

۳ سال پیش
انتقاد از تبعیض در سپردن پژوهش‌های رشته تربیت‌بدنی به محققان

عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران با اشاره به عدم شفافیت در سپردن طرح‌های پژوهشی رشته تربیت بدنی به محققان، گفت: چنین فرآیندی در ظاهر وجود دارد، اما در عمل شاهد آن هستیم که بعضاً طرح‌ها با مبلغ بالاتر به فردی سپرده می‌شود که با وجود مسئولیت‌های اجرایی، ناتوان از انجام طرح بوده و آن را به دانشجویان خود می‌سپرد.

منبع: ایسنا