معاون دادستان کل کشور: سلطه بیگانگان بر فضای مجازی

۳ سال پیش
معاون دادستان کل کشور: سلطه بیگانگان بر فضای مجازی

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: حدود ۹۰درصد فضای مجازی کشور در اختیار بیگانگان می‌باشد و هدف اصلی آنان نیز تغییر ذائقه جامعه است.

منبع: اقتصاد آنلاین