آمریکا از دولت سوریه درخواست بیش از 300 میلیون دلار غرامت کرد

۳ سال پیش
آمریکا از دولت سوریه درخواست بیش از 300 میلیون دلار غرامت کرد

یک دادگاه آمریکا دولت سوریه را مسؤول مرگ یک خبرنگار آمریکایی دانسته و این دولت را به پرداخت ۳۰۲.۵ میلیون دلار محکوم کرده است.

منبع: ایسنا