۳ هدف مهم اقتصادی دولت/ شرایط کسب و کار تسهیل می‌شود

۳ سال پیش
۳ هدف مهم اقتصادی دولت/ شرایط کسب و کار تسهیل می‌شود

وزیر اقتصاد گفت: رویکرد جدی دولت این است تا از مسیر کاهش تورم، افزایش تولید و اشتغال را محقق کند.

منبع: اقتصاد آنلاین