عربستان، امارات و دولت مستعفی یمن خواستار فشار سازمان ملل بر انصارالله شدند

۳ سال پیش
عربستان، امارات و دولت مستعفی یمن خواستار فشار سازمان ملل بر انصارالله شدند

دولت مستعفی یمن، عربستان و امارات از شورای امنیت خواستند تا فشار بیشتری را بر نیروهای انصارالله إعمال کند.

منبع: ایسنا