بررسی طرح سهمیه‌بندی بنزین و استماع برنامه‌های«نمکی»در دستور هفته آینده کمیسیون‌های مجلس

۳ سال پیش
بررسی طرح سهمیه‌بندی بنزین و استماع برنامه‌های«نمکی»در دستور هفته آینده کمیسیون‌های مجلس

نمایندگان مجلس در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی بررسی طرح سهمیه‌بندی بنزین و استماع برنامه‌های وزیر پیشنهادی بهداشت را در دستور کار دارند.

منبع: ایسنا