مطهری: ثبت کانال مالی نشانده عزم اروپا برای حفظ برجام است

۳ سال پیش
مطهری: ثبت کانال مالی نشانده عزم اروپا برای حفظ برجام است

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ایجاد کانال مالی اروپا با ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ثبت کانال مالی اروپا با ایران نشانه اراده آنها برای حفظ برجام است.

منبع: اقتصاد آنلاین