استانی شدن انتخابات مجلس به نفع منافع و مصالح ملی است

۳ سال پیش
استانی شدن انتخابات مجلس به نفع منافع و مصالح ملی است

یک عضو فراکسیون مستقلین مجلس گفت: هر چند که برخی نمایندگان از بیم کم شدن حضورشان در دید مردم، مخالف استانی شدن انتخابات هستند اما تحقق این مسئله به یقین به نفع منافع و مصالح ملی است.

منبع: ایسنا