دولت جدید لبنان با ۳۰ وزیر تشکیل شد

۳ سال پیش
دولت جدید لبنان با ۳۰ وزیر تشکیل شد

دولت جدید لبنان در پی ۹ ماه کش و قوس و پیشنهادات عدیده‌ درباره توسعه دولت با حضور ۳۲ وزیر یا کوچک کردن دولت با ۲۴ وزیر بالاخره متولد شد. این دومین دولت حریری در دوره ریاست‌جمهوری میشل عون است.

منبع: ایسنا