تشریح دستاوردهای انقلاب در حوزه پزشکی تولیدمثل/نیاز به فرهنگ‌سازی و تجدیدنظر در برخی قوانین

۳ سال پیش
تشریح دستاوردهای انقلاب در حوزه پزشکی تولیدمثل/نیاز به فرهنگ‌سازی و تجدیدنظر در برخی قوانین

رییس پژوهشگاه رویان با بیان این که در کنار کسب دانش باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد، گفت: گاهی اوقات نیاز به یک سری تجدید ‌نظر در قوانین داریم که خدای‌ناکرده برای محققان دست‌وپاگیر نباشند.

منبع: ایسنا